Przedmiot działalności

Spółka działa na podstawie zezwolenia udzielonego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Decyzją nr 1/03 z dnia 02.01.2003 r. na podstawie  art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Przedmiotem Działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji  Działalności (PKD) jest:

 1. pobór i uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00.Z,

 2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37.00.Z,

 3. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.11.Z,

 4. zbieranie odpadów niebezpiecznych - 38.12.Z,

 5. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.21.Z,

 6. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - 38.22.Z,

 7. pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.B,

 8. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z,

 9. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - 42.21.Z,

 10. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich 43.13.Z,

 11. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z,

 12. działalność obiektów kulturalnych - 90.04.Z,

 13. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z,

 14. wytwarzanie energii elektrycznej – 35.11.Z,

 15. handel energią elektryczną – 35.14.Z,

 16. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana –  96.09.Z,

 17. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z,

 18. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z


          

 


Drukuj

informację wytworzył: Administrator

za treść odpowiada: Administrator

ostatnia modyfikacja: piątek, 18, czerwiec 2021 12:19

data wytworzenia: wtorek, 02, październik 2012 13:07

opublikowano: wtorek, 02, październik 2012 13:07


18 czerwiec 2021 12:19 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
18 czerwiec 2021 12:12 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 styczeń 2019 12:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 styczeń 2019 12:50 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
28 czerwiec 2018 09:07 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
28 czerwiec 2018 08:58 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
28 czerwiec 2018 08:57 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
28 czerwiec 2018 08:55 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
28 czerwiec 2018 08:54 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
28 czerwiec 2018 08:47 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 czerwiec 2018 09:05 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 październik 2017 12:48 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
04 październik 2017 12:48 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
10 luty 2017 09:13 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
10 luty 2017 09:12 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
18 luty 2014 07:59 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
05 luty 2014 12:49 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
05 luty 2014 12:48 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
18 lipiec 2013 08:23 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
18 lipiec 2013 08:20 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
13 luty 2013 10:58 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
13 luty 2013 10:56 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
13 luty 2013 10:55 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
13 luty 2013 10:52 - (Kamil Kuczma) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 13:09 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 13:07 - (Administrator) Dodanie dokumentu
więcej...