Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wartość Tryb zamówienia Termin składania ofert
Przeglądy i konserwacja kotłowni oraz węzłów ciepłowniczych na terenie Oczyszczalni Ścieków FORDON Z-180/U/RZ/2020 --- Przetarg nieograniczony 2020-10-06
10:00
Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania i artykułów higienicznych ZR-040/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-06-22
11:00
Opracowanie dokumentacji projektowych linii kablowych 0,4kV zasilających zbiorniki wód deszczowych na terenie Bydgoszczy”-część 4 ZR-069/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-10-08
10:00
Wzmocnienie łuków dróg na terenie sztucznej infiltracji ZR-073/Rb/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-11-03
10:00
Zakup i instalacja serwerów oraz systemu backupu ZR-088/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-11-30
11:00
Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Szwalbego na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Kołłątaja w Bydgoszczy Z-279/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2021-12-03
11:00
Dostawa elementów tabliczek oznaczeniowych do zasuw, hydrantów i przyłączy domowych Z-307/D/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2022-01-10
11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Lisiej w Bydgoszczy Z-318/U/RZ/2021 --- Przetarg nieograniczony 2022-01-12
11:00
Dostawa opasek naprawczych i doszczelniaczy Z-012/D/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-02-04
11:00
Opracowanie dokumentacji projektowych linii kablowych 0,4 kV zasilających zbiorniki wód deszczowych na terenie Bydgoszczy”- część 5 ZR-002/U/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-02-09
11:00
Dostawa zasuw kołnierzowych, kółek i obudów do zasuw Z-010/D/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-02-18
11:00
Dostawa artykułów biurowych oraz papieru ksero i komputerowego Z-011/D/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-03-01
11:00
Dokumentacja projektowa na adaptację pomieszczeń biurowych na serwerownię w budynku A przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy Z-023/U/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-03-07
11:00
Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek Z-044/D/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-03-09
10:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Toruńskiej w Bydgoszczy ZR-005/Rb/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-03-11
10:00
Dostawa kamienia wapiennego do instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni „Fordon” ZR-016/D/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-03-11
11:00
Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku Centralnego Laboratorium badania wody i ścieków na terenie SW-4 przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy ZR-020/U/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-03-31
11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Opławiec w Bydgoszczy Z-076/U/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-04-20
11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. Zamczysko do ul. Przemysława II w Bydgoszczy Z-075/U/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-04-20
11:00
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy ZR-004/Rb/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-05-06
11:00
Dostawa chloru ciekłego Z-093/D/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-05-17
10:00
Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek Z-113/D/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-05-31
11:00
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej (od. Ul. Cisowej do ul. Sułkowskiego) w Bydgoszczy ZR-026/Rb/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-06-02
11:00
"Dostawa węgla aktywnego do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów" Z-130/D/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-06-10
11:00
Dostawa zestawu hydroforowego Z-118/D/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-06-24
11:00
Przebudowa układu zasilania i sterowania przepompowni wód deszczowych zlokalizowanej na ul. Rejewskiego w Bydgoszczy ZR-019/Rb/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-06-28
11:00
Wymiana kotła niskotemperaturowego nr 3 w kotłowni oczyszczalni ścieków Fordon ZR-027/D/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-07-04
11:00
Wynajem długoterminowy samochodów elektrycznych ZR-032/D/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-07-08
10:00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kormoranów na odcinku od ul. Motylowej do ul. Kormoranów 33 wraz z przepięciem przyłącza do nieruchomości przy ul. Kormoranów 27 w Bydgoszczy Z-137/U/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-07-11
11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę podczyszczalni wód opadowych i roztopowych przed istniejącym wlotem W-9a wraz z rozbudową drogi technicznej w rejonie ul. Toruńskiej 103 w w Bydgoszczy Z-145/U/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-07-14
11:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szamarzewskiego dz. nr 32, 9/31, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23 obręb 009 w Bydgoszczy ZR-030/Rb/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-07-14
11:00
Usługi geodezyjne ZR-033/U/RZ/2022 --- Przetarg nieograniczony 2022-07-27
11:00