wody opadowe lub roztopowe 2019
opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych 2019 r.

Opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych wynosi 3,67 zł/m³ netto (3,96 zł/ m³ brutto). Na podstawie danych IMiGW w 2019 roku do rozliczeń przyjęto średnoroczną ilość opadów na poziomie 0,570 m3/m2 (w 2018 roku do rozliczeń przyjęto średnoroczną ilość opadów na poziomie 0,550 m3/m2)


Drukuj

informację wytworzył: Alicja Stróż

za treść odpowiada: Alicja Stróż

ostatnia modyfikacja: czwartek, 05, grudzień 2019 11:54

data wytworzenia: czwartek, 05, grudzień 2019 11:22

opublikowano: czwartek, 05, grudzień 2019 11:22


05 grudzień 2019 11:54 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
05 grudzień 2019 11:22 - (Alicja Stróż) Dodanie dokumentu
więcej...