Majątek spółki

Wszystkie dane finansowe publikowane są wg stanu na koniec roku obrotowego, zgodnie z danymi przedstawionymi w zaopiniowanym przez Zewnętrznego Audytora (firma UHY ECA) i zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników Sprawozdaniu Finansowym.
Całkowita wartość aktywów Spółki, stanowiąca sumę bilansową, na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 1.416.294.264,03 zł, na co składają się:

1) aktywa trwałe równe 1.138.727.6465,78 zł, które obejmują rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe) o wartości 1.131.443.425,77 zł, wartości niematerialne i prawne w kwocie 2.623.824,63 zł, inwestycje długoterminowe wynoszące 4.413.323,16 zł oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszące 246.892,22 zł.
2) aktywa obrotowe równe 277.567.498,25 zł

 


Drukuj

informację wytworzył: Administrator

za treść odpowiada: Administrator

ostatnia modyfikacja: wtorek, 26, lipiec 2022 07:00

data wytworzenia: wtorek, 02, październik 2012 14:25

opublikowano: wtorek, 02, październik 2012 14:25


26 lipiec 2022 07:00 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
28 czerwiec 2021 11:33 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
18 sierpień 2020 11:34 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
21 październik 2019 13:22 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
28 czerwiec 2018 12:47 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
28 czerwiec 2018 12:43 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
28 czerwiec 2018 09:01 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
11 czerwiec 2018 09:55 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
17 lipiec 2017 14:14 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
19 lipiec 2016 14:13 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 sierpień 2015 14:04 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
24 czerwiec 2014 11:02 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
21 czerwiec 2013 12:43 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
24 styczeń 2013 10:44 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
24 styczeń 2013 10:44 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
02 październik 2012 14:25 - (Administrator) Dodanie dokumentu
więcej...