Pokaż # 
Przedmiot zamówienia Nr sprawy Wynik
Dostawa samochodu dostawczego typu brygadowego ZR-083/D/RZ/2021 Uzasadnienie prawne: pkt. 13.2.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Wynajem długoterminowy samochodów elektrycznych ZR-065/D/RZ/2021 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 13.2.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
„Dostawa kamienia wapiennego do instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni „Fordon”” ZR-003/D/RZ/2022 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 13.2.10.2 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Dostawa materiałów przeciwpożarowych oraz weży tlocznych i ssawnych Z-099/D/RZ/2019 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 9.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Wykonanie układu chłodzenia generatorów ozonu SW-4 ZR-050/Rb/RZ/2021 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 13.2.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku Centralnego Laboratorium badania wody i ścieków na terenie SW-4 przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy ZR-051/U/RZ/2021 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 13.2.10.1 SIWZ. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Wykonanie prac geologiczno-inżynierskich oraz montaż inklinometrów w rejonie osuwiska przy ul. Babia Wieś w Bydgoszczy wraz ze sporządzeniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ZR-082/U/RZ/2021 Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Fordońskiej (na wysokości budynków przy ul. Fordońskiej 246 i 307) oraz odcinka sieci wodociągowej w rejonie budynków przy ul. Fordońskiej 307 i 307a wraz z zabudową pr Z-141/U/RZ/2022 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 9.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Dostawa olejów silnikowych, hydraulicznych, przekładniowych, płynów i smarów Z-123/D/RZ/2021 Uzasadnienie prawne unieważnienia: pkt. 9.10.1 SIWZ Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Remont pomieszczeń w budynku szkoleniowo-wypoczynkowym w Grzybowie ZR-064/Rb/RZ/2021 Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.