rok 2017

Uchwała Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

 

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/686/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku obowiązywać będą w Bydgoszczy następujące taryfy:

 

 

Tabela 1. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmująca wszystkich odbiorców usług w zależności od maksymalnego zapotrzebowania wody.

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

Stawka opłaty abonamentowej

w zł/odbiorcę/m-c*

Cena w zł/m3 dostarczonej wody

Symbol grupy taryfowej

Maksymalne zapotrzebowanie na dostawę wody

w m3/h

netto

brutto

netto

brutto

1

2

3

4

5

6

7

1.

W 1

0,01 - 4,00

4,11

4,44

4,77

5,15

2.

W 2

4,01 – 5,00

19,04

20,56

4,77

5,15

3.

W 3

5,01 – 6,00

27,69

29,91

4,77

5,15

4.

W 4

6,01 – 7,00

38,08

41,13

4,77

5,15

5.

W 5

7,01 – 8,00

50,19

54,21

4,77

5,15

6.

W 6

8,01 – 9,00

65,77

71,03

4,77

5,15

7.

W 7

9,01 – 10,00

91,73

99,07

4,77

5,15

8.

W 8

10,01 – 11,00

133,27

143,93

4,77

5,15

9.

W 9

11,01 – 12,00

188,66

203,75

4,77

5,15

10.

W 10

12,01 – 13,00

261,35

282,26

4,77

5,15

11.

W 11

13,01 – 14,00

345,29

372,91

4,77

5,15

12.

W 12

14,01 – 15,00

459,02

495,74

4,77

5,15

13.

W 13

15,01 – 16,00

640,40

691,63

4,77

5,15

14.

W 14

16,01 – 30,00

695,78

751,44

4,77

5,15

15.

W 15

30,01 i powyżej

792,71

856,13

4,77

5,15

  

 

* miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

 

 

Tabela 2. Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków obejmująca wszystkich odbiorców usług w zależności od zapewnionego maksymalnego zapotrzebowania dla świadczenia usługi odbioru ścieków.

 

 

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

Stawka opłaty abonamentowej

w zł/odbiorcę /m-c*

Cena w zł/m3 odprowadzonych ścieków

Symbol grupy taryfowej

Maksymalne zapotrzebowanie na usługę odbioru ścieków

w m3/h

netto

brutto

netto

brutto

1

2

3

4

5

6

7

1.

S 1

0,01 - 4,00

4,79

5,17

4,88

5,27

2.

S 2

4,01 – 5,00

22,20

23,98

4,88

5,27

3.

S 3

5,01 – 6,00

32,29

34,87

4,88

5,27

4.

S 4

6,01 – 7,00

44,41

47,96

4,88

5,27

5.

S 5

7,01 – 8,00

58,53

63,21

4,88

5,27

6.

S 6

8,01 – 9,00

76,70

82,84

4,88

5,27

7.

S 7

9,01 – 10,00

106,98

115,54

4,88

5,27

8.

S 8

10,01 – 11,00

155,42

167,85

4,88

5,27

9.

S 9

11,01 – 12,00

220,01

237,61

4,88

5,27

10.

S 10

12,01 – 13,00

304,78

329,16

4,88

5,27

11.

S 11

13,01 – 14,00

402,67

434,88

4,88

5,27

12.

S 12

14,01 – 15,00

535,30

578,12

4,88

5,27

13.

S 13

15,01 – 16,00

746,81

806,55

4,88

5,27

14.

S 14

16,01 – 30,00

811,40

876,31

4,88

5,27

15.

S 15

30,01 i powyżej

924,44

998,40

4,88

5,27

 

 

*   miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego.

 

 Tabela 3. Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków z wód opadowych lub roztopowych obejmująca wszystkich odbiorców usług.

 

 

 

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Stawka opłaty abonamentowej

 w zł/odbiorcę/m-c*

Cena w zł/m3 odprowadzonych ścieków

netto

brutto

netto

brutto

1

2

3

4

5

6

1.

Gospodarstwa domowe

 

-

 

-

3,67

 

3,96

2.

Pozostali odbiorcy

 

* nie występuje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

Stawka opłaty abonamentowej

w zł/odbiorcę /m-c*

Cena w zł/m3 odprowadzonych ścieków

Symbol grupy taryfowej

Maksymalne zapotrzebowanie na usługę odbioru ścieków

w m3/h

netto

brutto

netto

brutto

1

2

3

4

5

6

7

1.

S 1

0,01 - 4,00

4,79

5,17

4,88

5,27

2.

S 2

4,01 – 5,00

22,20

23,98

4,88

5,27

3.

S 3

5,01 – 6,00

32,29

34,87

4,88

5,27

4.

S 4

6,01 – 7,00

44,41

47,96

4,88

5,27

5.

S 5

7,01 – 8,00

58,53

63,21

4,88

5,27

6.

S 6

8,01 – 9,00

76,70

82,84

4,88

5,27

7.

S 7

9,01 – 10,00

106,98

115,54

4,88

5,27

8.

S 8

10,01 – 11,00

155,42

167,85

4,88

5,27

9.

S 9

11,01 – 12,00

220,01

237,61

4,88

5,27

10.

S 10

12,01 – 13,00

304,78

329,16

4,88

5,27

11.

S 11

13,01 – 14,00

402,67

434,88

4,88

5,27

12.

S 12

14,01 – 15,00

535,30

578,12

4,88

5,27

13.

S 13

15,01 – 16,00

746,81

806,55

4,88

5,27

14.

S 14

16,01 – 30,00

811,40

876,31

4,88

5,27

15.

S 15

30,01 i powyżej

924,44

998,40

4,88

5,27

 

*   miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_XXXV_687_16_dopłaty.pdf)Uchwała_XXXV_687_16_dopłaty[Uchwała_XXXV_687_16_dopłaty]715 Kb
Pobierz plik (Uchwała_XXXV_686_16_taryfy.pdf)Uchwała_XXXV_686_16_taryfy[Uchwała_XXXV_686_16_taryfy]2154 Kb

Drukuj

informację wytworzył: Alicja Stróż

za treść odpowiada: Alicja Stróż

ostatnia modyfikacja: piątek, 21, październik 2016 12:44

data wytworzenia: czwartek, 20, październik 2016 11:58

opublikowano: czwartek, 20, październik 2016 11:58


21 październik 2016 12:44 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
21 październik 2016 12:43 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
21 październik 2016 12:42 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
21 październik 2016 12:41 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
21 październik 2016 12:39 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
21 październik 2016 12:39 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Uchwała_XXXV_686_16_taryfy.pdf] do dokumentu
21 październik 2016 12:38 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [Uchwała_XXXV_687_16_dopłaty.pdf] do dokumentu
20 październik 2016 12:26 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
20 październik 2016 12:25 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
20 październik 2016 12:17 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
20 październik 2016 12:14 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
20 październik 2016 12:09 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
20 październik 2016 12:05 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
20 październik 2016 12:02 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
20 październik 2016 11:58 - (Alicja Stróż) Dodanie dokumentu
więcej...