archiwum
archiwum taryf

ROK 2014  Uchwała Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Spółka z o.o. informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XLVII/1005/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku obowiązywać będą na terenie miasta Bydgoszczy następujące taryfy:

Tabela 1. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmująca wszystkich odbiorców usług w zależności od maksymalnego zapotrzebowania wody

Taryfowa   grupa odbiorców usług

Stawka   opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę/m-c*

Cena w zł/m3 dostarczonej   wody

Symbol grupy   taryfowej

Max.   zapotrzebowanie na dostawę wody w m3/h

netto

brutto

netto

brutto

W1

0,01-4,00

4,11

4,44

5,10

5,51

W2

4,01-5,00

19,04

20,56

5,10

5,51

W3

5,01-6,00

27,69

29,91

5,10

5,51

W4

6,01-7,00

38,08

41,13

5,10

5,51

W5

7,01-8,00

50,19

54,21

5,10

5,51

W6

8,01-9,00

65,77

71,03

5,10

5,51

W7

9,01-10,00

91,73

99,07

5,10

5,51

W8

10,01-11,00

133,27

143,93

5,10

5,51

W9

11,01-12,00

188,66

203,75

5,10

5,51

W10

12,01-13,00

261,35

282,26

5,10

5,51

W11

13,01-14,00

345,29

372,91

5,10

5,51

W12

14,01-15,00

459,02

495,74

5,10

5,51

W13

15,01-16,00

640,40

691,63

5,10

5,51

W14

16,01-30,00

695,78

751,44

5,10

5,51

W15

30,01 i powyżej

792,71

856,13

5,10

5,51

 

*miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

Tabela 2. Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków obejmująca wszystkich odbiorców usług w zależności od zapewnionego maksymalnego zapotrzebowania dla świadczeń usługi odbioru ścieków

Taryfowa   grupa odbiorców usług

Stawka   opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę/m-c*

Cena w zł/m3 odprowadzonych   ścieków

Symbol   grupy taryfowej

Max.   zapotrzebowanie na usługę odbioru ścieków w m3/h

netto

brutto

netto

brutto

S1

0,01-4,00

4,79

5,17

5,08

5,49

S2

4,01-5,00

22,20

23,98

5,08

5,49

S3

5,01-6,00

32,29

34,87

5,08

5,49

S4

6,01-7,00

44,41

47,96

5,08

5,49

S5

7,01-8,00

58,53

63,21

5,08

5,49

S6

8,01-9,00

76,70

82,84

5,08

5,49

S7

9,01-10,00

106,98

115,54

5,08

5,49

S8

10,01-11,00

155,42

167,85

5,08

5,49

S9

11,01-12,00

220,01

237,61

5,08

5,49

S10

12,01-13,00

304,78

329,16

5,08

5,49

S11

13,01-14,00

402,67

434,88

5,08

5,49

S12

14,01-15,00

535,30

578,12

5,08

5,49

S13

15,01-16,00

746,81

806,55

5,08

5,49

S14

16,01-30,00

811,40

876,31

5,08

5,49

S15

30,01 i powyżej

924,44

998,40

5,08

5,49

*miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego.

 

*********************************************************************************

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Spółka z o.o. informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/689/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku obowiązywać będą w Bydgoszczy następujące taryfy:
 
Tabela 1. Cena wody.

Lp.
Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto (z VAT) Jednostka miary
1
Wszyscy odbiorcy 5,10
5,51
zł/m3


Tabela 2. Cena ścieków.

Lp.
Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto (z VAT) Jednostka miary
1
Wszyscy odbiorcy 5,08
5,49
zł/m3

 

Tabela 3. Stawki opłat abonamentowych w zakresie dostawy wody.

Lp.
Odbiorcy usług w zależności od
maksymalnego przepływu wynikającego
z warunków przyłączenia
wg kodu taryfowego jn.
Stawka
netto
Stawka
brutto
Jednostka
miary
1
W1 (przepływ max do 5 m3/h)
1,84
1,99
zł/główny punkt
pomiarowy/m-c
2
W2 (przepływ max od 5 m3/h do 30 m3/h)
82,48
89,08
zł/główny punkt
pomiarowy/m-c
3
W3 (przepływ max powyżej 30 m3/h)
240,40
259,63
zł/główny punkt
pomiarowy/m-c


Tabela 4. Stawki opłat abonamentowych w zakresie odbioru ścieków.

Lp.
Odbiorcy usług w zależności od
maksymalnego przepływu wynikającego
z warunków przyłączenia
wg kodu taryfowego jn.
Stawka
netto
Stawka
brutto
Jednostka
miary
1
S1 (przepływ max do 5 m3/h)
2,07
2,24
zł/główny punkt
pomiarowy/m-c
2
S2 (przepływ max od 5 m3/h do 30 m3/h)
99,83
107,82
zł/główny punkt
pomiarowy/m-c
3
S3 (przepływ max powyżej 30 m3/h)
333,34
360,01
zł/główny punkt
pomiarowy/m-c

**************************************************************************
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Spółka z o.o. informują, że zgodnie z Uchwałą nr XVII/310/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązywać będą w Bydgoszczy następujące ceny:
- za dostarczoną wodę 5,71 zł/m sześc. brutto (5,29 zł/m sześc. netto)
- za odprowadzanie ścieków 5,16 zł/m sześc. brutto (4,78 zł/m sześc. netto).

*******************************************************************
art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U z 2006 r. Nr 123, poz. 858) ogłaszają, że z dniem 31 grudnia 2010 r. wchodzą w życie - w trybie art. 24 ust. 8 powołanej wyżej ustawy- taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Cena za 1m3
- wody - 5,45 zł brutto (5,05 zł netto),
- ścieków - 5,52 zł brutto (5,11 zł netto)
***********

Uchwałą Nr LVI/863/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2009 r., w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta Bydgoszczy dla gospodarstw domowych od dnia 23 stycznia 2010 r. obowiązywać będą następujące ceny:

- za dostarczoną wodę 4,07zł/m3 brutto (3,80 zł/m3 netto)
- za odprowadzanie ścieków 4,72 zł/m3 brutto (4,41 zł/m3 netto)


***

Uchwałą Nr LV/840/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2009 r., w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, od dnia 23 stycznia 2010 r. obowiązywać będą następujące ceny:

- za dostarczoną wodę 4,38 zł/m3 brutto (4,09 zł/m3 netto)
- za odprowadzanie ścieków 4,72 zł/m3 brutto (4,41 zł/m3 netto)


***

Uchwałą nr XXXVIII/543/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 23 stycznia 2009r. obowiązywać będą następujące ceny:

- za dostarczoną wodę 3,81 zł/m sześc. brutto (3,56 zł/m sześc. netto)
- za odprowadzanie ścieków 4,23 zł/m sześc. brutto (3,95 zł/m sześc. netto)


***

Uchwała nr XXIII/285/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, od dnia 23 stycznia 2008 roku obowiązywać będą następujące ceny:

za dostarczoną wodę 3 ,19 zł/m³ brutto (2,98 zł/ m³ netto)
za odprowadzanie ścieków 3,88 zł/m³ brutto (3,63zł/m³ netto).


Drukuj

informację wytworzył: Alicja Stróż

za treść odpowiada: Alicja Stróż

ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 27, listopad 2017 07:31

data wytworzenia: czwartek, 03, grudzień 2015 11:04

opublikowano: czwartek, 03, grudzień 2015 11:04


27 listopad 2017 07:31 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 07:30 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
03 grudzień 2015 11:04 - (Alicja Stróż) Dodanie dokumentu
więcej...