Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA - II etap.

Komunikacja między Pełnomocnikiem Zamawiającego a wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/mwik_bydgoszcz, na której zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

 

 

Dostawa pojazdu z zabudową do czyszczenia osadników wód deszczowych

„Dostawa pojazdu z zabudową do czyszczenia osadników wód deszczowych”

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/mwik_bydgoszcz, na której zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.