woda i ścieki lata 2018 - 2021
opłata za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na lata 2018 - 2021

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło złożony przez MWiK wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bydgoszcz i przyległych gmin: Sicienko, Białe Błota i Osielsko na okres 3 lat

 

1.    Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmująca wszystkich odbiorców usług w zależności od maksymalnego zapotrzebowania na wodę w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

Stawka opłaty abonamentowej

w zł/odbiorcę/m-c*

Cena w zł/m3 dostarczonej wody

Symbol grupy taryfowej

Maksymalne zapotrzebowanie na dostawę wody

w m3/h

netto

brutto

netto

brutto

1

2

3

4

5

6

7

1.

W 1

0,01 - 4,00

4,11

4,44

4,77

5,15

2.

W 2

4,01 – 5,00

19,04

20,56

4,77

5,15

3.

W 3

5,01 – 6,00

27,69

29,91

4,77

5,15

4.

W 4

6,01 – 7,00

38,08

41,13

4,77

5,15

5.

W 5

7,01 – 8,00

50,19

54,21

4,77

5,15

6.

W 6

8,01 – 9,00

65,77

71,03

4,77

5,15

7.

W 7

9,01 – 10,00

91,73

99,07

4,77

5,15

8.

W 8

10,01 – 11,00

133,27

143,93

4,77

5,15

9.

W 9

11,01 – 12,00

188,66

203,75

4,77

5,15

10.

W 10

12,01 – 13,00

261,35

282,26

4,77

5,15

11.

W 11

13,01 – 14,00

345,29

372,91

4,77

5,15

12.

W 12

14,01 – 15,00

459,02

495,74

4,77

5,15

13.

W 13

15,01 – 16,00

640,40

691,63

4,77

5,15

14.

W 14

16,01 – 30,00

695,78

751,44

4,77

5,15

15.

W 15

30,01 i powyżej

792,71

856,13

4,77

5,15

* miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

 

 

2. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmująca wszystkich odbiorców usług w zależności od maksymalnego zapotrzebowania na wodę w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

Stawka opłaty abonamentowej

w zł/odbiorcę/m-c*

Cena w zł/m3 dostarczonej wody

Symbol grupy taryfowej

Maksymalne zapotrzebowanie na dostawę wody

w m3/h

netto

brutto

netto

brutto

1

2

3

4

5

6

7

1.

W 1

0,01 - 4,00

4,11

4,44

4,77

5,15

2.

W 2

4,01 – 5,00

19,04

20,56

4,77

5,15

3.

W 3

5,01 – 6,00

27,69

29,91

4,77

5,15

4.

W 4

6,01 – 7,00

38,08

41,13

4,77

5,15

5.

W 5

7,01 – 8,00

50,19

54,21

4,77

5,15

6.

W 6

8,01 – 9,00

65,77

71,03

4,77

5,15

7.

W 7

9,01 – 10,00

91,73

99,07

4,77

5,15

8.

W 8

10,01 – 11,00

133,27

143,93

4,77

5,15

9.

W 9

11,01 – 12,00

188,66

203,75

4,77

5,15

10.

W 10

12,01 – 13,00

261,35

282,26

4,77

5,15

11.

W 11

13,01 – 14,00

345,29

372,91

4,77

5,15

12.

W 12

14,01 – 15,00

459,02

495,74

4,77

5,15

13.

W 13

15,01 – 16,00

640,40

691,63

4,77

5,15

14.

W 14

16,01 – 30,00

695,78

751,44

4,77

5,15

15.

W 15

30,01 i powyżej

792,71

856,13

4,77

5,15

 

* miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

 

 

3. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmująca wszystkich odbiorców usług w zależności od maksymalnego zapotrzebowania na wodę w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

Stawka opłaty abonamentowej

w zł/odbiorcę/m-c*

Cena w zł/m3 dostarczonej wody

Symbol grupy taryfowej

Maksymalne zapotrzebowanie na dostawę wody

w m3/h

netto

brutto

netto

brutto

1

2

3

4

5

6

7

1.

W 1

0,01 - 4,00

4,11

4,44

4,77

5,15

2.

W 2

4,01 – 5,00

19,04

20,56

4,77

5,15

3.

W 3

5,01 – 6,00

27,69

29,91

4,77

5,15

4.

W 4

6,01 – 7,00

38,08

41,13

4,77

5,15

5.

W 5

7,01 – 8,00

50,19

54,21

4,77

5,15

6.

W 6

8,01 – 9,00

65,77

71,03

4,77

5,15

7.

W 7

9,01 – 10,00

91,73

99,07

4,77

5,15

8.

W 8

10,01 – 11,00

133,27

143,93

4,77

5,15

9.

W 9

11,01 – 12,00

188,66

203,75

4,77

5,15

10.

W 10

12,01 – 13,00

261,35

282,26

4,77

5,15

11.

W 11

13,01 – 14,00

345,29

372,91

4,77

5,15

12.

W 12

14,01 – 15,00

459,02

495,74

4,77

5,15

13.

W 13

15,01 – 16,00

640,40

691,63

4,77

5,15

14.

W 14

16,01 – 30,00

695,78

751,44

4,77

5,15

15.

W 15

30,01 i powyżej

792,71

856,13

4,77

5,15

 

* miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

 

 

 

4. Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków obejmująca wszystkich odbiorców usług w zależności od zapewnionego maksymalnego zapotrzebowania dla świadczenia usługi odbioru ściekóww okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

Stawka opłaty abonamentowej

w zł/odbiorcę /m-c*

Cena w zł/m3 odprowadzonych ścieków

Symbol grupy taryfowej

Maksymalne zapotrzebowanie na usługę odbioru ścieków

w m3/h

netto

brutto

netto

brutto

1

2

3

4

5

6

7

1.

S 1

0,01 - 4,00

4,79

5,17

4,88

5,27

2.

S 2

4,01 – 5,00

22,20

23,98

4,88

5,27

3.

S 3

5,01 – 6,00

32,29

34,87

4,88

5,27

4.

S 4

6,01 – 7,00

44,41

47,96

4,88

5,27

5.

S 5

7,01 – 8,00

58,53

63,21

4,88

5,27

6.

S 6

8,01 – 9,00

76,70

82,84

4,88

5,27

7.

S 7

9,01 – 10,00

106,98

115,54

4,88

5,27

8.

S 8

10,01 – 11,00

155,42

167,85

4,88

5,27

9.

S 9

11,01 – 12,00

220,01

237,61

4,88

5,27

10.

S 10

12,01 – 13,00

304,78

329,16

4,88

5,27

11.

S 11

13,01 – 14,00

402,67

434,88

4,88

5,27

12.

S 12

14,01 – 15,00

535,30

578,12

4,88

5,27

13.

S 13

15,01 – 16,00

746,81

806,55

4,88

5,27

14.

S 14

16,01 – 30,00

811,40

876,31

4,88

5,27

15.

S 15

30,01 i powyżej

924,44

998,40

4,88

5,27

*  miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego

 

 

5. Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków obejmująca wszystkich odbiorców usług w zależności od zapewnionego maksymalnego zapotrzebowania dla świadczenia usługi odbioru ściekóww okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

 

 

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

Stawka opłaty abonamentowej

w zł/odbiorcę /m-c*

Cena w zł/m3 odprowadzonych ścieków

Symbol grupy taryfowej

Maksymalne zapotrzebowanie na usługę odbioru ścieków

w m3/h

netto

brutto

netto

brutto

1

2

3

4

5

6

7

1.

S 1

0,01 - 4,00

4,79

5,17

4,88

5,27

2.

S 2

4,01 – 5,00

22,20

23,98

4,88

5,27

3.

S 3

5,01 – 6,00

32,29

34,87

4,88

5,27

4.

S 4

6,01 – 7,00

44,41

47,96

4,88

5,27

5.

S 5

7,01 – 8,00

58,53

63,21

4,88

5,27

6.

S 6

8,01 – 9,00

76,70

82,84

4,88

5,27

7.

S 7

9,01 – 10,00

106,98

115,54

4,88

5,27

8.

S 8

10,01 – 11,00

155,42

167,85

4,88

5,27

9.

S 9

11,01 – 12,00

220,01

237,61

4,88

5,27

10.

S 10

12,01 – 13,00

304,78

329,16

4,88

5,27

11.

S 11

13,01 – 14,00

402,67

434,88

4,88

5,27

12.

S 12

14,01 – 15,00

535,30

578,12

4,88

5,27

13.

S 13

15,01 – 16,00

746,81

806,55

4,88

5,27

14.

S 14

16,01 – 30,00

811,40

876,31

4,88

5,27

15.

S 15

30,01 i powyżej

924,44

998,40

4,88

5,27

 

*  miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego

 

 

6. Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków obejmująca wszystkich odbiorców usług w zależności od zapewnionego maksymalnego zapotrzebowania dla świadczenia usługi odbioru ściekóww okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

 

 

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

Stawka opłaty abonamentowej

w zł/odbiorcę /m-c*

Cena w zł/m3 odprowadzonych ścieków

Symbol grupy taryfowej

Maksymalne zapotrzebowanie na usługę odbioru ścieków

w m3/h

netto

brutto

netto

brutto

1

2

3

4

5

6

7

1.

S 1

0,01 - 4,00

4,79

5,17

4,88

5,27

2.

S 2

4,01 – 5,00

22,20

23,98

4,88

5,27

3.

S 3

5,01 – 6,00

32,29

34,87

4,88

5,27

4.

S 4

6,01 – 7,00

44,41

47,96

4,88

5,27

5.

S 5

7,01 – 8,00

58,53

63,21

4,88

5,27

6.

S 6

8,01 – 9,00

76,70

82,84

4,88

5,27

7.

S 7

9,01 – 10,00

106,98

115,54

4,88

5,27

8.

S 8

10,01 – 11,00

155,42

167,85

4,88

5,27

9.

S 9

11,01 – 12,00

220,01

237,61

4,88

5,27

10.

S 10

12,01 – 13,00

304,78

329,16

4,88

5,27

11.

S 11

13,01 – 14,00

402,67

434,88

4,88

5,27

12.

S 12

14,01 – 15,00

535,30

578,12

4,88

5,27

13.

S 13

15,01 – 16,00

746,81

806,55

4,88

5,27

14.

S 14

16,01 – 30,00

811,40

876,31

4,88

5,27

15.

S 15

30,01 i powyżej

924,44

998,40

4,88

5,27

 

*  miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego

 

 

 

 Stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

 

I.                    Opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń

 

1.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń dla każdego z nich wyznaczana jest stawka opłaty Si zgodnie z metodyką określoną w poniższej tabeli:

 

Lp.

Grupa

Wskaźnik zanieczyszczeń

Jednostka

Wartość dopuszczalna

Stawka Si zł/ 1m3

 
 

  CK - stężenie ustalone  podczas kontroli

 

  CD - stężenie dopuszczalne

 

  ST  - stawka taryfowa za odbiór jednego m3 ścieków [zł]

 

1

 

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT

mg O2 /l

   700*

 

 

2

I

Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5

mg O2 /l

500*

 Si= (CK-CD)/CD x ST

 

 

 

3

 

Zawiesina ogólna

mg /l

330*

 

 

4

II

Azot amonowy

mg N NH4 /l

200

 Si=(CK-CD)/CD x ST  

5

 

Azot azotynowy

mg NNO3/l

10

 

 

6

 

Fosfor ogólny

mg P/l

15

 

 

7

 

Siarczany

mg SO4 /l

500

 

 

8

 

Chlorki

mg Cl /l

1000

 

 

9

 

Glin

mg Al/l

3

 

 

10

 

Żelazo

mg Fe/l

20

 

 

11

 

Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)

mg/l

15

 

 

12

 

Surfaktanty niejonowe  (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)

mg/l

20

 

 

13

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

100

 

 

14

 

Zawiesiny łatwo opadające

ml/l

10

 

 

15

 

Węglowodory ropopochodne

mg /l

15

 

 

16

 

Siarczyny

mg SO3/l

10

 

 

17

 

Fluorki

mg F/l

20

 

 

18

 

Fenole lotne (indeks fenolowy)

mg /l

15

 

 

19

 

Bar

mg Ba/l

5

 

 

20

 

Beryl

mg Be/l

1

 

 

21

 

Bor

mg B/l

10

 

 

22

 

Cyna

mg Sn/l

2

 

 

23

 

Selen

mg Se/l

1

 

 

24

 

Srebro

mg Ag/l

0,5

 

 

25

 

Lotne związki chlororganiczne VOX

mg Cl/l

1,5

 

 

26

 

Adsorbowalne związki organiczne AOX

mg Cl/l

1

 

 

27

 

Lotne węglowodory aromatyczne   BTX-(benzen, toluen, ksylen, )

mg/l

1

 

 

28

 

Wielopierścieniowe  węglowodory aromatyczne WWA

mg C/l

0,2

 

 

29

 

Arsen

mg As/l

0,5

 

 

30

 

Tytan

mg Ti/l

2

 

 

31

 

Chlor wolny

mg Cl2/l

1

 

 

32

 

Chlor całkowity

mg Cl2/l

4

 

 

33

 

Chrom +6

mg Cr+6/l

0,2

 

 

34

 

Chrom ogólny

mg Cr/l

1

 

 

35

 

Cyjanki związane

mg Cn/l

5

 

 

36

 

Cyjanki wolne

mg Cn/l

0,5

 

 

37

 

Siarczki

mg S/l

1

 

 

38

 

Rodanki

mg CNS/l

30

 

 

39

 

Insektycydy fosforoorganiczne

mg/l

0,1

 

 

40

 

Nikiel

mg Ni/l

1

 

 

41

 

Miedź

mg Cu/l

1

 

 

42

 

Ołów

mg Pb/l

1

 

 

43

 

Cynk

mg Zn/l

5

 

 

44

 

Molibden

mg Mo/l

1

 

 

45

 

Kobalt

mg Co/l

1

 

 

46

 

Rtęć

mg Hg/l

0,06

 

 

47

 

Kadm

mg Cd/l

0,4

 

 

48

 

Heksachlorocykloheksan HCH

mg HCH/l

0

 

 

49

 

Tetrachlorometan CCl4

mg CCl4/l

3

 

 

50

 

Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen i jego sole

mg PCP4/l

2

 

 

51

 

Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna

mg/l

0

 

 

52

 

Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT)

mg/l

0

 

 

53

 

Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)

mg/l

0

 

 

54

 

Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)

mg/l

0

 

 

55

 

Heksachlorobenzen (HCB)

mg HCB/l

2

 

 

56

 

Heksachlorobutadien (HCBD)

mg HCBD/l

3

 

 

57

 

Trichlorometan (chloroform)(CHCl3)

mg CHCl3/l

2

 

 

58

 

1,2-dichloroetan (EDC)

mg EDC/l

0,2

 

 

59

 

Trichloroetylen (TRI)

mg TRI/l

0,2

 

 

60

 

Tetachloroetylen (PER)

mg PER/l

0,1

 

 

61

 

Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB+1,2,4-TCB+1,2,5-TCB)

mg TCB/l

0,1

 

 

62

 

Wanad

mg V/l

2

 

 

63

 

Tal

mg Tl/l

1

 

 

64

 

Odczyn

pH

6,5-9,5

dla pH 6,0 - 6,499 
lub 9,501 - 10,0

 
 

Si = 2 x ST

 

 

 dla pH 5,0 - 5,999 
lub 10,001 - 11,0

 

 

Si = 3 x ST

 

 

 dla pH 4,0 - 4,999 
lub 11,001 - 12,0

 

  III

Si = 4 x ST

 
 

 dla pH poniżej 4,0
lub powyżej 12,0

 

 

Si = 5 x ST

 

65

 

Temperatura

 [o C]

35

dla temp.
35,001°C - 40,0°C

 

 

Si =2 x ST

 

 

dla temp.
powyżej 40,0°C

 

 

Si =3 x ST

 

  * wartości wskaźników ustalone na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych  zanieczyszczeń. Pozostałe dopuszczalne wartości zgodne z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2016 poz. 1757)

 

 

2.

 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości obu wskaźników z grupy I, do obliczenia stawki SI przyjmuje się ten wskaźnik zanieczyszczeń, którego przekroczenie skutkuje stawką wyższą.

SI = max (Si) [zł/m3]

3.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości kilku wskaźników z grupy II, do obliczenia stawki SII przyjmuje się sumę stawek określonych dla poszczególnych wskaźników.

SII = Σ (Si) [zł/m3]

4.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości pH i temperatury, do obliczenia stawki SIII przyjmuje się sumę stawek określonych dla obu wskaźników.

SIII = Σ (Si) [zł/m3]

5.

Stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości określonych dla poszczególnych zanieczyszczeń SP stanowi sumę stawek określonych dla wszystkich trzech grup (I, II i III).

 

SP = SI + SII + SIII [zł/m3]

6.

Opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych OP [zł] stanowi iloczyn stawki SP [zł/m3] oraz ilości ścieków odprowadzonych w okresie rozliczeniowym Q [m3], ustalonej na podstawie przepływów bieżących (w przypadku posiadania odczytów stacjonarnych) lub na podstawie średnich przepływów z ostatnich sześciu miesięcy:

                                                               OP  = SP x Q [zł]

7.

Opłata za przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych OP  naliczana jest za okres od dnia rozpoczęcia kontroli, w wyniku której stwierdzone zostało naruszenie warunków umowy, do dnia poprzedzającego dostarczenie do MWiK wniosku o przeprowadzenie rekontroli, w wyniku której potwierdzone zostanie zaprzestanie naruszania warunków umownych.

8.

Naliczanie opłaty za przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych OP oraz wystawienie faktury odbywa się na koniec każdego miesiąca.

 

 

 

II.                  Opłata za podwyższenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń

 

1.

Dla wskaźników zanieczyszczeń z grupy I i II, Dostawca ścieków przemysłowych może wnioskować o ustalenie wyższych dopuszczalnych wartości.

2.

Wyrażenia zgody na podwyższenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń może nastąpić pod następującymi warunkami:

  • spełnianie warunków posiadanego przez Dostawcę ścieków przemysłowych pozwolenia wodnoprawnego,
  • zastosowanie w miejscu powstawania ścieków niezbędnych urządzeń podczyszczających zgodnych ze standardami BAT,
  • przepływ ścieków stanowiący nie więcej niż 10% ogólnej ilości ścieków komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni,
  • brak wprowadzenia dodatkowego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń oraz oczyszczalni ścieków,
  • podatność ścieków na mechaniczno- biologiczne procesy oczyszczania.
  • ścieki nie posiadają substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, które powinny być wyeliminowane (Rozp. Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego).

3.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń na poziomie wnioskowanym przez Dostawcę ścieków pod warunkiem, że nie stanowi to zagrożenia dla spełnienia warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i stosowania osadów ściekowych.

4.

Za ustalone wyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pobiera opłatę, dla której ustalana jest stawka SW stanowiąca iloczyn stawki SP określonej jak w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń i wskaźnika U będącego ilorazem kosztów oczyszczania zależnych od jakości dopływających ścieków KZ oraz kosztów całkowitych KC.

 

                                                               SW  = SP x U [zł/m3]

gdzie:

                                                               U  = KZ / KC        

5.

Opłata za wyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych OW [zł] stanowi iloczyn stawki SW [zł/m3] oraz ilości ścieków odprowadzonych w okresie rozliczeniowym Q [m3]:

 

                                                               OW  = SW x Q [zł]

6.

Opłata za wyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych OW naliczana jest przez cały czas trwania stosownej umowy.

7.

Naliczanie opłaty za wyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych OW następuje wraz z naliczeniem opłaty za odbiór ścieków.

 Drukuj

informację wytworzył: Alicja Stróż

za treść odpowiada: Alicja Stróż

ostatnia modyfikacja: wtorek, 05, styczeń 2021 07:46

data wytworzenia: poniedziałek, 27, listopad 2017 08:54

opublikowano: poniedziałek, 27, listopad 2017 08:54


05 styczeń 2021 07:46 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
15 grudzień 2020 13:28 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
05 grudzień 2019 11:56 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
05 grudzień 2019 11:28 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
04 styczeń 2019 10:19 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 maj 2018 11:13 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 maj 2018 11:12 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 maj 2018 11:07 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 maj 2018 10:57 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 maj 2018 10:56 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 maj 2018 10:50 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 maj 2018 10:49 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 maj 2018 10:44 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
25 maj 2018 10:43 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
24 maj 2018 14:25 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
24 maj 2018 14:21 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
24 maj 2018 14:21 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
24 maj 2018 14:19 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
24 maj 2018 14:15 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
24 maj 2018 14:10 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
08 luty 2018 08:52 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
19 styczeń 2018 12:43 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
19 styczeń 2018 12:43 - (Alicja Stróż) Usunięto załącznik [PDF_00590820171127072738.pdf] z dokumentu
18 styczeń 2018 14:26 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
18 styczeń 2018 14:24 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
18 styczeń 2018 14:22 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
18 styczeń 2018 14:21 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
15 styczeń 2018 14:42 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:59 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:56 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:54 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:53 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:52 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:51 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:50 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:47 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:43 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:38 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:32 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:30 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:27 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:26 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:24 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:21 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:13 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:09 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:07 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 10:05 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:58 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:58 - (Alicja Stróż) Dodanie załącznika [PDF_00590820171127072738.pdf] do dokumentu
27 listopad 2017 09:35 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:31 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:26 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:19 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:16 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:08 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:06 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:02 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:01 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 09:00 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 08:58 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 08:58 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 08:57 - (Alicja Stróż) Zmiana danych dokumentu
27 listopad 2017 08:54 - (Alicja Stróż) Dodanie dokumentu
więcej...